When-can-your-child-visit-the-orthodontist

Wist u dat jonge kinderen met een scheef gebit of malocclusies door een orthodontist moeten zouden onderzocht als ze ongeveer 7 tot 8 jaar oud zijn? En wist u ook dat er geen verwijzing nodig is om naar een orthodontist te gaan?

Als u “Nee” hebt geantwoord, maakt u dan geen zorgen, u bent niet alleen! De meeste ouders zijn een beetje in de war als het gaat om het begrijpen van orthodontie. Een veelvoorkomend misverstand is dat u pas met een orthodontische behandeling kunt beginnen als de tandwisseling is voltooid.

Sommige orthodontische problemen kunnen echter eenvoudiger worden verholpen bij jonge kinderen in de groei. Dit gebeurt lang voordat alle volwassen tanden zijn uitgekomen. Wachten tot de tienerleeftijd om voor het eerst naar een orthodontist te gaan, kan deze vroege problemen nog verergeren. Dit leidt tot ingewikkeldere en ingrijpendere behandelmethoden die anders waren vermeden.

Hoewel een vroege orthodontische behandeling niet voor alle kinderen noodzakelijk is, kan een orthodontist tussen 7 en 10 jaar de uitlijning van het gebit en de kaken van uw kind beoordelen en in een vroeg stadium bepalen of en wanneer ingrijpen aangewezen is.

Orthodontisten zijn hoog opgeleid om de orthodontische problemen van een kind al op jonge leeftijd te herkennen, ook al zijn ze nog niet aan het licht gekomen. Zij kunnen deze problemen dan in een vroeg stadium corrigeren om mogelijke problemen op lange termijn te voorkomen.