Privacy Verklaring

We zijn erg tevreden over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een zeer hoge prioriteit voor het management van Orthodontiepraktijk Dr. med. Christina von Massow B.V .. Gebruik van de website Orthodontische praktijken Christina of Massow B.V. is in principe mogelijk zonder enige aanwijzing van persoonlijke gegevens. Als een betrokken persoon echter via onze website de speciale services van ons bedrijf wil gebruiken, kan verwerking van persoonsgegevens vereist zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we doorgaans de toestemming van de betrokken persoon.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, e-mailadres of telefoonnummer van een getroffen persoon, is altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de eisen van Orthodontiepraktijk Dr. med. Christina of Massow B.V. toepasselijk landspecifiek privacybeleid. Via dit privacybeleid probeert ons bedrijf het publiek te informeren over de aard, omvang en doel van de persoonlijke informatie die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen op de hoogte gebracht van hun rechten op grond van dit privacybeleid.

Orthodontische Praktijk Dr. med. Christina of Massow B.V. Als de controller heeft een groot aantal technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming mogelijk te maken voor persoonlijke gegevens die via deze website worden verwerkt. Niettemin kunnen op internet gebaseerde datatransmissies over het algemeen beveiligingslekken hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden is elke betrokken persoon vrij om ons persoonlijke informatie te sturen over een cadeau, bijvoorbeeld per telefoon.

1. Definities

Het privacybeleid van Orthodontiepraktijk Dr. med. Christina of Massow B.V. is gebaseerd op de terminologie die door de Europese wetgever en wetgever is gebruikt bij de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor zowel het publiek als onze klanten en zakelijke partners. Om sterft te garanderen, willen we vooraf de gebruikte termen toelichten.

We gebruiken de volgende termen in dit privacybeleid, inclusief maar niet beperkt tot:

a) persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokken persoon’). een natuurlijke persoon wordt geacht te zijn geïdentificeerd, direct of indirect, met name door middel van toewijzing aan een identificatie, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of één of meer specifieke functies die de fysische, fysiologische geven, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

b) de betrokken persoon

Getroffen persoon is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonlijke gegevens door de verantwoordelijke worden verwerkt.

c) verwerking

Verwerking elke operatie uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde processen of dergelijke werkwijze is gekoppeld aan persoonsgegevens zoals het verzamelen, het verzamelen, de organisatie, regeling, bewaren, bijwerken opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaarmaking door indiening, verspreiding of andere vorm van verstrekking, verzoening of vereniging, beperking, wissing of vernietiging.

d) Beperking van verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun toekomstige verwerking te beperken.

e) profilering

Profiling is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, en dat is dat deze persoonlijke gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke Persoon, met name om aspecten in verband met arbeid, economische status, gezondheid, persoonlijke evalueren Voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats van locatie van deze natuurlijke persoon om te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimiseren is de verwerking van persoonsgegevens op een wijze waarop de persoonsgegevens niet langer een specifiek kan worden toegewezen Hoe bezorgd zonder de betrokkenheid van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk worden gehouden en technische maatregelen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke informatie is geen toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

(g) controller of controller

Platformbeheerder of voor het verwerken van Platformbeheerder is de natuurlijke of rechtspersoon Persoon, gezag, agentschap of andere entiteit, alleen of samen sterven met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens beslist. Zijn de doelstellingen en middelen voor de verwerking van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten opgegeven, kunt DUS worden op voorwaarde dat de persoon die verantwoordelijk is of kan sterven bepaalde criteria wordt benoemd, in overeenstemming met het EU-recht of het recht van de lidstaten.

h) processor

Processors is een natuurlijke of rechtspersoon Persoon, overheidsinstantie, de dienst of een andere plaats die persoonsgegevens verwerkt voor rekening van de verantwoordelijke persoon.

i) ontvanger

Ontvanger een natuurlijke of rechtspersoon Persoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam aan wie de gegevens worden meegedeeld, ongeacht of het is met haar aan een derde partij of niet. Autoriteiten Sterven kunnen persoonlijke gegevens ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek, wordt in overeenstemming met het recht van de Unie of de wetgeving van de lidstaten, maar niet als ontvanger.

j) derden

Ten derde is een natuurlijke of rechtspersoon Persoon, gezag, agentschap of andere entiteit Naast de Persoon betrokkene, de verantwoordelijke persoon, de processor en de personen die sterven onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens sterven verwerken.

k) Toestemming

Toestemming is iedere vrijwillige voor het specifieke geval en de aangetaste Persoon ondubbelzinnig geleverd weloverwogen te wilsuiting in de vorm van een verklaring of andere herkenbare positieve actie te begrijpen de diebetroffene Persoon dat zij overeenkomt met de Change Ingen persoonsgegevens over ,

2. Naam en adres van de controller
Platformbeheerder de toepassing van de verordening gegevensbescherming, andere kracht in de lidstaten van de Wet op de Europese Unie gegevensbescherming en andere regelgeving met de wetgeving inzake gegevensbescherming natuur is dit:

Orthodontiepraktijk Dr. Christina von Massow B.V.

71 Margaretha van Hennebergweg

2552 BE Den Haag

Nederland

Tel .: 070 200 1700

Website: www.orthodontist-denhaag.nl

3. Cookies

De websites van Orthodontiepraktijk Dr. med. Christina of Massow B.V. gebruik cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen en opgeslagen.

Veel websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks waarmee internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte websites en servers de browser van het individu onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde webbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd door de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies, de Orthodontiepraktijk Dr. med. Christina of Massow B.V. gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die niet mogelijk zouden zijn zonder cookies.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in de zin van de gebruiker. Cookies stellen ons in staat, zoals eerder vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruikers gemakkelijker te maken onze website te gebruiken. Bijvoorbeeld, de gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft zijn inloggegevens niet elke keer opnieuw in te voeren bij elke bezoek aan de website, zoals dit wordt gedaan door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelmand in de online winkel. De online winkel onthoudt de items die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan op elk moment voorkomen dat cookies via onze website worden ingesteld door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies op elk moment worden verwijderd via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van Orthodontiepraktijk Dr. med. Christina of Massow B.V. Telkens wanneer de website wordt geopend door een getroffen persoon of een geautomatiseerd systeem, verzamelt het een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. kan worden gedetecteerd (1) Browser gebruikte soorten en uitvoeringen, (2) het besturingssysteem toegang tot het systeem, (3) de website waarop een ontsluitingssysteem ons netwerk passeert (zogenaamde verwijzing), (4) de sub-gebieden die op een ontsluitingssysteem worden gereden op onze website, (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de website, (6) een Internet-protocol (IP-adres), (7) van de internet service provider van het ontsluitingssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Door gebruik te maken van deze algemene gegevens en informatie, heeft Orthodontiepraktijk dr. Christina of Massow B.V. geen conclusies over de persoon in kwestie. Deze informatie is vrij nodig om (1) leveren de inhoud van onze website correct, (2) om de inhoud van onze website en de reclame voor hen om ervoor te zorgen (3) de verdere werking van onze IT-systemen en de technologie van onze website te verbeteren ook ( 4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden verstrekt door de Orthodontiepraktijk Dr. med. Christina of Massow B.V. Daarom is aan de ene kant en verder statistisch geëvalueerd met het doel om de privacy en veiligheid van gegevens in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk te komen tot een optimaal niveau van bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt door ons. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een getroffen persoon worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich op de website van de verantwoordelijke te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. De persoonlijke gegevens die naar de controller moeten worden verzonden, zijn afgeleid van het respectievelijke invoermasker dat voor de registratie is gebruikt. De door de betrokkene in te voeren persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de voor de verwerking verantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De controller kan zorgen voor de overdracht aan een of meer verwerkers, zoals een pakketdienst, die de persoonsgegevens ook alleen gebruikt voor intern gebruik, toe te schrijven aan de controller.

Door zich te registreren op de website van de controller, worden ook het IP-adres dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van de betrokkene, de datum en tijd van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens gebeurt tegen de achtergrond dat alleen het misbruik van onze diensten kan worden voorkomen en deze gegevens in geval van nood het mogelijk maken om begane overtredingen te verhelderen. In dit opzicht is opslag van deze gegevens vereist om de controller te beveiligen. Een openbaarmaking van deze gegevens aan derden is niet, tenzij er een wettelijke verplichting is om door te geven of de openbaarmaking van wetshandhavingsdiensten dient.

Door de betrokkene te registreren die vrijwillig persoonsgegevens verstrekt, dient de verantwoordelijke ervoor de betrokkene inhoud of diensten te verstrekken die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat geregistreerde personen vrij om de persoonlijke gegevens die bij de registratie worden verstrekt op elk gewenst moment te wijzigen of deze volledig uit de database van de gegevensbeheerder te verwijderen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt op elk moment op verzoek informatie aan elke betrokkene over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of verwijzing van de betrokkene, voor zover dit niet in strijd is met de wettelijke vereisten voor opslag. Alle gegevenssubjecten van de controller staan ​​in deze context ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon.

6. Contact via de website

De website van Orthodontiepraktijk Dr. med. Christina of Massow B.V. Wegens wettelijke voorschriften bevat het informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, evenals rechtstreekse communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) omvat. Als een getroffen persoon contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking per e-mail of via een contactformulier, worden de door de betrokkene verstrekte persoonlijke gegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die vrijwillig door een persoon aan de verantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen met het doel deze te verwerken of contact op te nemen met de betrokkene. Er is geen openbaarmaking van deze persoonlijke gegevens aan derden.

7. Routine schrapping en blokkering van persoonlijke gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van de betrokkene alleen verwerken en opslaan voor de periode die nodig is om het doel van de opslag of, in voorkomend geval, de Europese richtlijnen of voorschriften of door enige andere wetgever te bereiken in wet- of regelgeving die de voor de verwerking verantwoordelijke was voorzien voor.

Als het opslagdoel wordt weggelaten of als een bewaarperiode voorgeschreven door de Europese richtlijnen en voorschriften of enige andere relevante wetgever vervalt, zullen de persoonlijke gegevens routinematig worden geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

8. Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke persoon heeft het door de Europese richtlijnen en verordeningen donor recht toegekend recht om van de bevestiging voor de verwerking verantwoordelijke over de vraag of ze worden verwerkt persoonsgegevens over. Als een getroffen persoon gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kunnen zij op elk gewenst moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

b) Recht op informatie

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren toegekende recht te verkrijgen op elk gewenst moment van de gratuite verwerking verantwoordelijken informatie over de opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van die informatie. Bovendien heeft de Europese wetgever en regelgever de betrokkene de volgende informatie verstrekt:

de verwerkingsdoeleinden

de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerktde
ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt of niet bekendgemaakt, met name in de ontvangers in derde landen of internationale organisaties
indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die duur
het bestaan ​​van een recht om te corrigeren of persoonlijke gegevens die op hem of beperking van de verwerking door de controller of het recht van beroep tegen deze verwerking met betrekking tot verwijderen
het bestaan ​​van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit
als de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens
het bestaan ​​van een geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering in overeenstemming met artikel 22, paragraaf 1 en 4 DS-GGO en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en het gewenste effect van de verwerking voor de betrokkene

Bovendien heeft de betrokkene recht op toegang of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dat het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de overdracht.

Als een belanghebbende dit recht op informatie wenst uit te oefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op rectificatie

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door de Europese richtlijnen en verordeningen donoren, de directe correctie om aan de vraag van de betreffende onjuiste persoonsgegevens toegekende recht. Voorts doet de betrokkene het recht hebben, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens – te eisen – ook door middel van een aanvullende verklaring.

Als een getroffen persoon dit recht op rectificatie wenst uit te oefenen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft de door het Europees beleid en de wetgever verleende recht om de persoon die verantwoordelijk is dat de persoonlijke gegevens die op hen betrekking onmiddellijk worden verwijderd, tenzij een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de behandeling niet nodig moeten worden:
De persoonlijke gegevens zijn verzameld voor dergelijke doeleinden of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
De betrokken lidstaten hun toestemming voor de verwerking heffen, overeenkomstig art. 6 lid. 1 punt een DS-GGO of art. 9 par. 2, onder a DS-GGO ondersteund, en er is een gebrek aan anderszins juridische grondslag voor de verwerking persoon.
De betrokkene wordt in overeenstemming met art. 21 par. 1 DS-GGO-object met de verwerking, en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor verwerking vóór, of de persoon die in overeenstemming met art. 21 par. 2 DS-GMO verzet tegen de een verwerking.
De persoonlijke gegevens werden onrechtmatig verwerkt.
Het wissen van persoonsgegevens is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van EU- of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
De persoonsgegevens zijn verstrekt met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1

9. Gegevensbescherming in applicaties en in het aanvraagproces

De controller verzamelt en verwerkt de persoonlijke gegevens van aanvragers met het oog op de verwerking van het aanvraagproces. De verwerking kan ook elektronisch worden gedaan. Dit is met name het geval als een aanvrager overeenkomstige toepassingsdocumenten met elektronische middelen aan de verwerkingsverantwoordelijke verzendt, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier dat op de website beschikbaar is. Als de verantwoordelijke een arbeidsovereenkomst met een aanvrager afsluit, worden de gegevens die worden overgedragen, opgeslagen in het kader van de arbeidsverhouding in overeenstemming met de wet. Wordt gesloten door de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager, zal het dossier twee maanden na de bekendmaking van de beslissing annulering automatisch worden verwijderd als een deletie van waarvoor geen andere legitieme belangen van de data controller. Andere legitieme belangen in deze zin, bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure onder de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

10. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Facebook

De controller heeft op deze website geïntegreerde componenten van het bedrijf Facebook. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community die gebruikers in het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactief in virtuele ruimte te werken. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen uit te wisselen, of laat de internetgemeenschap persoonlijke of zakelijke informatie verstrekken. Met Facebook kunnen gebruikers van sociale netwerken privé-profielen maken, foto’s uploaden en socialiseren via vriendschapsverklaringen.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens, als een getroffen persoon buiten de VS of Canada woont, zijn Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.

Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene wordt automatisch door de respectievelijke Facebook Component zorgt voor een weergave van het bijbehorende Facebook-onderdeel van Facebook om te downloaden. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Facebook informatie over welke specifieke onderkant van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de persoon is ingelogd op hetzelfde moment op Facebook, erkent Facebook met elkaar bellen met onze website door de betrokkene en gedurende de looptijd van elk verblijf op onze website, welke concrete onderkant van onze website bezocht de getroffen persoon. Deze informatie wordt verzameld via het Facebook-onderdeel en door Facebook toegewezen aan het respectieve Facebook-account van de betrokkene. Bediende de betrokkene een geïntegreerd op onze website Facebook knoppen, zoals de “Like” button, of geeft de persoon een reactie, Facebook kent deze informatie naar de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens ,

Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op Facebook is ingelogd en tegelijkertijd toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Facebook-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar Facebook niet gewenst is voor de betrokkene, kan deze de overdracht voorkomen door zich af te melden bij hun Facebook-account voordat onze website wordt gebeld.

Gepubliceerd door Facebook gegevens beleid dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Het legt ook uit welke opties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar, die het mogelijk maken datatransmissie op Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

11. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google AdSense

De controller heeft Google AdSense geïntegreerd op deze website. Google AdSense is een online service die reclame-bemiddeling door derden biedt. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat advertenties selecteert die worden weergegeven op websites van derden in overeenstemming met de inhoud van de desbetreffende website van derden. Google AdSense maakt op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker mogelijk, die wordt geïmplementeerd door individuele gebruikersprofielen te genereren.

De werkmaatschappij van de Google AdSense-component is de Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van de Google AdSense-component is om advertenties op onze website op te nemen. Google AdSense zet een cookie in het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door deze cookie te gebruiken, verstrekt Alphabet Inc. een analyse van het gebruik van onze website. Elk bezoek aan een van de pagina’s van deze site die wordt beheerd door de controller en waarin een Google AdSense-component is geïntegreerd, start automatisch de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon via de respectievelijke Google AdSense-component Gegevens verzenden naar Alphabet Inc. voor online-advertentie- en commissie-vereffening. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Alphabet Inc. kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, dat door Alphabet Inc. wordt gebruikt om onder meer de herkomst van bezoekers en klikken te begrijpen en als gevolg daarvan de afwikkeling van de commissie te vergemakkelijken.

De getroffen persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon plaatst. Bovendien kan een cookie die al door Alphabet Inc. is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde telpixels. Een telpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in webpagina’s om registratie van logbestanden en analyse van logbestanden mogelijk te maken, waarbij een statistische evaluatie kan worden uitgevoerd. Op basis van het ingebedde aantal pixels kan Alphabet Inc. detecteren of en wanneer een internetpagina is geopend door een getroffen persoon en welke links de betrokken persoon heeft aangeklikt. Telpixels worden onder meer gebruikt om de bezoekersstroom naar een website te evalueren.

Google AdSense zal persoonlijke informatie en informatie, inclusief het IP-adres dat nodig is om de weergegeven advertenties te verzamelen en te factureren, overdragen aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Alphabet Inc. kan dergelijke persoonlijke informatie die via het technische proces is verzameld, overdragen aan derden.

Google Adsense wordt uitgelegd op https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

12. Privacybeleid voor het gebruik en gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De controller heeft op deze website de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalyseservice. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere gegevens over welke website een getroffen persoon naar een website is gekomen (zogenaamde verwijzers), welke subpagina’s van de website zijn geopend of hoe vaak en voor welke verblijfsduur een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website en een kosten-batenanalyse van internetreclame te optimaliseren.

De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De controller gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor webanalyses via Google Analytics. Door middel van dit addendum wordt het IP-adres van de internettoegang van de betrokkene door Google verkort en geanonimiseerd als de toegang tot onze website afkomstig is van een lidstaat van de Europese Unie of van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt onder andere de verkregen gegevens en informatie om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze websites weergeven en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website.

Google Analytics gebruikt een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door deze cookie te gebruiken, kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de pagina’s van deze website wordt geopend door de controller en een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser in het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch gestart door de respectieve Google Analytics-component Gegevens verzenden naar Google voor online analysedoeleinden. Als onderdeel van dit technische proces is Google op de hoogte van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de persoon in kwestie, die Google, onder andere, gebruiken om de herkomst van de bezoekers en klikken bij te houden, en vervolgens provisiebedragen mogelijk te maken.

De cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals toegangstijd, de locatie waar toegang is verkregen en de frequentie van sitebezoeken door de betrokkene. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgedragen aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

De getroffen persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al door Google Analytics is ingesteld, op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen en te voorkomen dat de door Google Analytics gegenereerde gegevens voor het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld. Hiervoor moet de persoon een invoegtoepassing voor browsers downloaden en installeren op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over websitebezoeken kunnen worden verzonden naar Google Analytics. De installatie van de browser-add-on wordt door Google beschouwd als een tegenstrijdigheid. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de invoegtoepassing van de browser opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de invoegtoepassing voor de browser wordt verwijderd of uitgeschakeld door de betrokkene of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, is het mogelijk om de invoegtoepassing voor de browser opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming van Google is te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd op https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

13. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google+

De controller heeft de Google+ knop geïntegreerd als een onderdeel van deze website. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community die gebruikers in het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactief in virtuele ruimte te werken. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen uit te wisselen, of laat de internetgemeenschap persoonlijke of zakelijke informatie verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van sociale netwerken privéprofielen maken, foto’s uploaden en socialiseren via verzoeken van vrienden, onder anderen.

De werkmaatschappij van Google + is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een Google+ knop is geïntegreerd, wordt de internetbrowser automatisch gestart op het IT-systeem van de bij de betreffende Google+ knop, een voorstelling van de overeenkomstige Google+ persoon Downloadknop van Google. Als onderdeel van dit technische proces zal Google weten welke specifieke onderkant van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Meer informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Als de persoon is ingelogd op hetzelfde moment op Google+, Google herkent met elk gesprek onze website door de betrokkene en gedurende de looptijd van elk verblijf op onze website, welke concrete onderkant van onze website bezocht de getroffen persoon. Deze informatie wordt verzameld via de Google+ knop en toegewezen door Google aan het relevante Google + -account van de persoon in kwestie.

Operated de betrokkene een geïntegreerd op onze website Google + -Boordmodule en zijn dus een Google + 1 aanbeveling van, Google deze informatie naar de persoonlijke Google + user account van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens toewijst. Google slaat de Google + 1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar volgens de voorwaarden die door de betrokkene zijn geaccepteerd. Een verklaring van de betrokkene op deze website Google +1 aanbeveling persoon, als gevolg daarvan, samen met andere persoonlijke gegevens zoals de naam van de Google gebruikt door de betrokken + 1 rekeningen en afgezet in deze foto in andere Google-services persoon Bijvoorbeeld de zoekmachine resultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of andere plaatsen, zoals op websites of in verband met advertenties opgeslagen en verwerkt. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op Google. Google registreert deze persoonlijke gegevens ook met als doel de verschillende services van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Google ontvangt altijd informatie via de Google + -knop dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Google+ op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Google + -knop klikt of niet.

Als de betrokkene geen persoonlijke gegevens aan Google wil overdragen, kan deze deze overdracht voorkomen door zich af te melden bij zijn Google + -account voordat hij onze website belt.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Aanvullende Google-tips voor de Google +1-knop vindt u op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

14. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google AdWords

De controller heeft Google AdWords geïntegreerd op deze website. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders zowel Google als Google Netwerk-zoekmachine resultaten kunnen uitvoeren. Google AdWords staat een adverteerder toe om zoekwoorden in te stellen die alleen een advertentie in de zoekresultaten van Google weergeven wanneer de zoekmachine een zoekwoordgerelateerd zoekresultaat ophaalt. In het Google Netwerk worden advertenties gedistribueerd op actuele webpagina’s met behulp van een geautomatiseerd algoritme en volgens vooraf gedefinieerde trefwoorden.

De werkmaatschappij voor de diensten van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google AdWords is om onze website te promoten door op interesses gebaseerde advertenties weer te geven op websites van derden en in de zoekresultaten van de zoekmachine van Google en door advertenties weer te geven op onze website.

Als een betrokkene via een Google-advertentie op onze website arriveert, wordt een zogenaamde conversiecookie door Google opgeslagen in het informatietechnologiesysteem van Google. Welke cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie vervalt na dertig dagen en wordt niet gebruikt om het gegevenssubject te identificeren. Over de conversiecookie is, als de cookie nog niet is verlopen, nagegaan of bepaalde subpagina’s, zoals het winkelwagentje van een online winkelsysteem, op onze website zijn geopend. Met de conversiecookie kunnen zowel wij als Google begrijpen of een betrokken persoon die via een AdWords-advertentie naar onze website kwam inkomsten genereerde, dat wil zeggen een aankoop voltooide of annuleerde.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website te maken. Deze bezoekstatistieken worden vervolgens door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat aan ons is verzonden via AdWords-advertenties, om het succes of de mislukking van elke AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren , Noch ons bedrijf, noch enige andere Google AdWords-adverteerder ontvangt informatie van Google die de betrokkene zou kunnen identificeren.

De conversie-cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals de webpagina’s die door de betreffende persoon zijn bezocht. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgebracht naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.

De getroffen persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al is ingesteld door Google AdWords op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op interesse gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokken persoon toegang hebben tot de link www.google.com/settings/ads van elke internetbrowser die ze gebruiken en de gewenste instellingen daar opgeven.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

15. Privacybeleid over gebruik en gebruik van Instagram

De controller heeft geïntegreerde componenten van de Instagram-service op deze website. Instagram is een service die zich kwalificeert als een audiovisueel platform, waarmee gebruikers foto’s en video’s kunnen delen en die ook kunnen verspreiden naar andere sociale netwerken.

De werkmaatschappij van Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VS.

Elk bezoek aan een van de pagina’s van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een Instagram-component (Insta-Button) is geïntegreerd, veroorzaakt automatisch de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon via de respectievelijke component Instagram. oorzaken om een ​​representatie van het corresponderende onderdeel van Instagram te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces weet Instagram welke specifieke onderkant van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, erkent Instagram bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website welke specifieke subpagina de getroffen persoon bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via het onderdeel Instagram en via Instagram toegewezen aan het Instagram-account van de betreffende persoon. Als de betrokken persoon een van de Instagram-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, worden de gegevens en informatie die ermee wordt overgedragen, toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betreffende persoon en opgeslagen en verwerkt door Instagram.

Via het onderdeel Instagram ontvangt Instagram altijd informatie dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht, als de betrokken persoon tegelijkertijd is ingelogd op Instagram op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de component Instagram klikt of niet. Als de betreffende persoon deze informatie niet naar Instagram wil verzenden, kan de laatstgenoemde voorkomen dat de uitzending uitlogt op zijn Instagram-account voordat hij onze website belt.

Aanvullende informatie en het privacybeleid van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

16. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van LinkedIn

De controller heeft op deze website geïntegreerde componenten van LinkedIn Corporation. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers verbinding kunnen maken met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen gebruiken LinkedIn in meer dan 200 landen. Dit maakt LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid buiten de Verenigde Staten wordt behandeld door LinkedIn Ireland, Privacybeleid, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer u onze website bezoekt, die een LinkedIn-component (LinkedIn plug-in) heeft, zorgt deze component ervoor dat de browser die door het onderwerp wordt gebruikt een overeenkomstige weergave van het LinkedIn-onderdeel downloadt. Meer informatie over de LinkedIn plug-ins is te vinden op https://developer.linkedin.com/plugins. Als onderdeel van dit technische proces leert LinkedIn over de specifieke onderkant van onze website die de getroffen persoon bezoekt.

Als de betrokkene tegelijkertijd op LinkedIn is ingelogd, erkent LinkedIn bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website welke specifieke onderkant van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via het LinkedIn-onderdeel en via LinkedIn gekoppeld aan het Linked LinkedIn-account. Als de getroffen persoon een LinkedIn-knop activeert die op onze website is geïntegreerd, wijst LinkedIn deze informatie toe aan het persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de persoon in kwestie en slaat deze deze persoonlijke gegevens op.

LinkedIn ontvangt altijd informatie via het LinkedIn-onderdeel dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht als de betrokken persoon tegelijkertijd is ingelogd op LinkedIn op het moment dat hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de persoon op het LinkedIn-onderdeel klikt of niet. Als de betreffende persoon deze informatie niet naar LinkedIn wil verzenden, kan deze laatste voorkomen dat deze zich afmeldt van zijn LinkedIn-account voordat hij onze website bezoekt.

Op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, biedt LinkedIn de mogelijkheid om u af te melden voor e-mailberichten, tekstberichten en gerichte advertenties, evenals het beheren van advertentie-instellingen. LinkedIn maakt ook gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen instellen. Dergelijke cookies kunnen worden geweigerd op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

17. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Twitter

De controller heeft Twitter-componenten op deze website geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbaar beschikbare microblogdienst waarmee gebruikers zgn. Tweets kunnen plaatsen en verspreiden, die gelimiteerd zijn tot 280 tekens. Deze korte berichten zijn beschikbaar voor iedereen, inclusief niet-Twitter-abonnees. De tweets worden ook getoond aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Met Twitter kun je ook een breed publiek aanspreken via hashtags, links of retweets.

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die wordt beheerd door de controller en was waarop een Twitter component (Twitter-knop) is geïntegreerd, de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene wordt automatisch door de respectievelijke Twitter component oorzaken om een ​​presentatie van het bijbehorende Twitter-onderdeel van Twitter te downloaden. Verdere informatie over de Twitter-knoppen is beschikbaar op https://about.twitter.com/en/resources/buttons. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Twitter informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht. Doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers te voorzien van een heruitzending van de inhoud van deze website te verstrekken aan deze website te maken in de digitale wereld bekend en om onze bezoekersaantallen te verhogen.

Als de persoon is ingelogd op hetzelfde tijdstip op Twitter, Twitter herkent met elk gesprek onze website door de betrokkene en gedurende de looptijd van elk verblijf op onze website, welke concrete onderkant van onze website bezocht de getroffen persoon. Deze informatie wordt verzameld via de Twitter-component en via Twitter toegewezen aan het Twitter-account van de betreffende persoon. Operated de betrokkene een geïntegreerd op onze website Twitter knoppen zodat de verzonden gegevens en informatie in verband met de persoonlijke Twitter-account van de betrokken en opgeslagen door Twitter en verwerkt persoon.

Twitter ontvangt altijd informatie via de Twitter-component dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht als de betrokken persoon zich tegelijkertijd bij Twitter aanmeldt op het moment van toegang tot onze website; dit gebeurt ongeacht of het onderwerp wel of niet op het Twitter-onderdeel klikt. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar Twitter niet gewenst is door de persoon in kwestie, kan deze de overdracht voorkomen door zich af te melden bij hun Twitter-account voordat onze website wordt gebeld.

Het toepasselijke privacybeleid van Twitter is beschikbaar op https://twitter.com/privacy?lang=en.

18. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van YouTube

De controller heeft YouTube-componenten op deze website geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal waarmee video-uitgevers gratis videoclips en andere gebruikers kunnen bekijken voor gratis weergave, beoordelingen en opmerkingen. YouTube maakt publicatie van alle soorten video’s, dat is de reden waarom zowel complete films en televisieprogramma’s, evenals muziek video’s, trailers of bereid door gebruikers zelf video’s zijn beschikbaar op het internet portal.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Door elk gesprek een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die wordt beheerd door de controller en waarop een YouTube-component (YouTube video) is geïntegreerd, de internetbrowser op het IT-systeem van de betrokkene wordt automatisch door de respectievelijke component YouTube om een ​​illustratie van het bijbehorende YouTube-onderdeel van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/en/. Als onderdeel van dit technische proces zijn YouTube en Google op de hoogte van de specifieke onderkant van onze site die door de betrokken persoon wordt bezocht.

Als de persoon is ingelogd op hetzelfde moment op YouTube, YouTube erkent dat haalt een basis die een YouTube-video die betonnen voet van onze website bezocht de getroffen persoon bevat. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en gekoppeld aan het individuele YouTube-account.

YouTube en Google krijgen via de YouTube-component altijd een informatie over het feit dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de persoon is ingelogd op het moment van de oproep zijn op hetzelfde moment op YouTube online beschikbaar; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google niet gewenst is door de betrokkene, kan deze de verzending voorkomen door zich af te melden bij hun YouTube-account voordat onze website wordt gebeld.

Gepubliceerd door YouTube privacy beleid dat kan worden gevonden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

19. Rechtsgrondslag voor verwerking

Art.6 Ik licht op. Een DS-GMO dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarbij we toestemming verkrijgen voor een bepaald verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een ​​overeenkomst te sluiten waarvan de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingshandelingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, vindt de verwerking plaats op basis van Art.6 Ik licht op. b DS-GMO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c DS-GMO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens vereist zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond zou zijn geraakt en zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekering of andere essentiële informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op artikel 6, I lit. d DS-GMO zijn gebaseerd. Uiteindelijk kunnen bewerkingen worden gebaseerd op artikel 6, I lit. f DS-GGO’s zijn gebaseerd. Op deze rechtsgrondslag zijn verwerkingshandelingen die niet onder een van de bovenstaande rechtsgrondslagen vallen vereist indien verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, tenzij de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene vooropstaan. Dergelijke verwerkingen zijn ons in het bijzonder toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dat verband was zij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een afnemer van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, tweede zin, DS-BER).

20. In aanmerking komende verwerkingsbelangen die worden nagestreefd door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde partij

Is de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 I verlicht. f DS-GMO is ons legitiem belang bij het uitvoeren van onze activiteiten ten behoeve van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

21. Duur waarvoor de persoonlijke gegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonlijke gegevens is de respectieve wettelijke bewaarperiode. Na de deadline worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd als ze niet langer nodig zijn om het contract te vervullen of een contract te initiëren.

22. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzakelijkheid voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonlijke informatie gedeeltelijk wettelijk verplicht is (zoals belastingregels) of kan voortvloeien uit contractuele regelingen (zoals details van de contractant). Af en toe kan het nodig zijn dat een contract wordt gesloten dat een getroffen persoon ons persoonlijke gegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke informatie te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kon worden gesloten. Voordat de persoonsgegevens door de betrokken persoon worden verstrekt, moet de betrokken persoon contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de persoon per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel is vereist of vereist is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonlijke gegevens te verstrekken en de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

23. bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als een verantwoordelijk bedrijf onthouden wij ons van automatische besluitvorming of profilering.

Dit privacybeleid is verstrekt door de privacystatementsgenerator van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als functionaris voor gegevensbescherming, in samenwerking met de privacyverdedigers van het advocatenkantoor WILDE BEUGER SOLMECKE | Advocaten gemaakt.