• Corrigeert en stimuleert
  • Bij functionele afwijkingen
  • Vanaf 4 jaar te gebruiken

Wanneer heb je een myobrace nodig?

Bij een verkeerde manier van slikken (tong tussen de tanden i.p.v. tegen het gehemelte), hypotonie (verlaagde spierspanning) van de lippen en andere functionele afwijkingen. SmileDesigner werkt samen met verschillende logopedisten die de Myobrace trainer kunnen aanbieden.

Voor wie?

De Myobrace kan op verschillende leeftijden worden gebruikt om afwijkende mondgewoonten te corrigeren. Iedere leeftijd heeft zijn specifieke kenmerken.

  • De allerkleinsten (4 tot 6 jaar)
  • Kinderen (6 tot 10 jaar)
  • Tieners (10 tot 15 jaar)
  • Volwassenen

Vanaf welke leeftijd kunt u myobrace gebruiken?

De Myobrace Trainer kan gebruikt worden in combinatie met een training. Hierbij is het belangrijk dat de patiënt daarnaast ook dagelijks deze oefeningen herhaalt. Hiervoor zal de logopedist en trainingsplan met u opstellen en bespreken. De afspraken bij de logopedist zijn meestal wekelijks.

Hoe kan mijn kind de myobrace-trainer gebruiken?

Myobrace Trainers zijn hulpmiddelen om de dentale- en gezichtsontwikkeling van kinderen tussen de 5 en 15 jaar te verbeteren. De positie en functie van de tong worden gecorrigeerd, de patiënt wordt geleerd om op de juiste manier, via de neus, te ademen en de mondspieren (wangen en lippen) worden getraind. De tanden komen daardoor in de juiste positie te staan.

De Myobrace stimuleert de juiste manier van slikken en ademhalen. Het gebruik van zo’n trainer is een effectieve methode om foutieve functies van het gebit te herstellen. De noodzaak van een (latere) orthodontische behandeling kan daarmee sterk bekort worden.

Heb je interesse of wil je meer weten over de Myobrace Trainer? Neem dan contact op met een geregistreerde logopedist. SmileDesigner heeft verschillende logopedisten waar zij mee samenwerken. Neem gerust contact met ons op voor de contactgegevens van de logopedisten die wij aanbevelen.

Myobrace trainers